สินค้าแนะนำ

แอร์ MITSUBISHI - รุ่น ECONO AIR

แอร์ MITSUBISHI - รุ่น ECONO AIR

รุ่น BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
MS - GK09VA#5 9472 17,900
MS - GK13VA#5 12942 19,900
MS - GK15VA#5 15000 25,500
MS - GK18VA#5 17783 28,900

แอร์ DAIKIN - รุ่น FTM SERIES-R32 เบอร์ 5

แอร์ DAIKIN - รุ่น FTM SERIES-R32 เบอร์ 5

รุ่น BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
FTM 09NV2S/RM09NV2S#5 8900 16,900
FTM 13NV2S/RM13NV2S#5 12700 19,500
FTM 15NV2S/RM15NV2S#5 14400 22,500
FTM 18NV2S/RM18NV2S#5 18090 26,900
FTM 24NV2S/RM24NV2S#5 22530 29,800
FTM 28NV2S/RM28NV2S#5 24500 31,500

แอร์ STAR AIR - รุ่น AE095/RE095

แอร์ STAR AIR - รุ่น AE095/RE095

รุ่น BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
AE095/RE095 9588 13,900
AE125/RE125 A 12097 14,900
AE185/RE185 A 18399 20,900
AE255/RE255 25102 21,900

แอร์ CENTRAL AIR - รุ่น IF SERIES เบอร์ 5

แอร์ CENTRAL AIR - รุ่น IF SERIES เบอร์ 5

รุ่นBTUราคาเฉพาะเครื่อง
CFW-2IF 09 / CCS-2IF 09938813,500
CFW-2IF 12 / CCS-3IF 121216114,900
CFW-3IF 18 / CCS-3IF 181857521,500
CFW-2IF 24 / CCS-2IF 242419722,600
CFW-IF 25 / CCS-IF 252597222,900

แอร์ PANASONIC - รุ่น Standard Wall

แอร์ PANASONIC - รุ่น Standard Wall

รุ่น BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
CS/CU - PC09QKT 9210 9,900
CS/CU - PC12QKT 12371 12,200
CS/CU - PC18QKT 18100 19,300
CS/CU - PC24QKT 22800 23,900

แอร์ HAIER - รุ่น STANDARD  เบอร์ 5

แอร์ HAIER - รุ่น STANDARD เบอร์ 5

รุ่น BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
HSU-10CEK03T 9717 7,600
HSU-13CEK03T 12994 8,600
HSU-18CEK03T 18643 15,000
HSU-24CEK03T 23860 18,500

แอร์ CARRIER - รุ่น STANDARD SERIES

แอร์ CARRIER - รุ่น STANDARD SERIES

รุ่นBTUราคาเฉพาะเครื่อง
38TSU010 / 42TSU010
850011,800
38TSU012 / 42TSU012
1200013,800
38TSU018 / 42TSU018
1736321,200
38TSU025 / 42TSU025
23060
30,200

แอร์ SAIJO DENKI - รุ่น IF SERIES  เบอร์ 5 และ มอก.

แอร์ SAIJO DENKI - รุ่น IF SERIES เบอร์ 5 และ มอก.

รุ่น BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
Superior-09#5 9071 12,200
Superior-12#5 12572 13,000
Superior-18#5 18258 19,000
Superior-25#5 25259 24,400